კატეგორია: ბაკალავრიატი

სოციალური მეცნიერებების საბაკალავრო პროგრამა

თბილისი
May 11, 2021
15 ნახვა
  • Report This Listing
    Login Required
  • გააზიარე ეს პროგრამა
Media
საფასური:
პროგრამის აღწერა:

პროგრამა მიზნად ისახავს გააცნოს სტუდენტს პოლიტიკის მეცნიერების ძირითადი ცნებები, თეორიები, მეთოდები და განუვითაროს მას პოლიტიკური მოვლენებისა და პროცესების ანალიზის, შესწავლის, ახსნისა და შეფასების უნარი. პროგრამა ასევე ორიენტირებულია, მისცეს სტუდენტს ცოდნა პოლიტიკის მეცნიერების სხვა სოციალურ და ჰუმანიტარულ მეცნიერებებთან ურთიერთმიმართების შესახებ და გამოუმუშაოს პოლიტიკური იდეების, ინსტიტუტებისა და პროცესების ინტერდისციპლინურ ჭრილში გააზრებისა და გაგების უნარი.

საკონტაქტო ინფორმაცია
კატეგორია:   
ტელეფონი: (+995 32) 222 00 09 (707)
მისამართი: ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი N A204, , თბილისი,

შეაფასე პროგრამა

სხვა პროგრამები
Shedule a Test Drive
[dhvc_form id="2578"]
Apply For TradeIn With Us
[dhvc_form id="2578"]