კატეგორია: მაგისტრატურა

სოციოლოგია

თბილისი
May 11, 2021
12 ნახვა
  • Report This Listing
    Login Required
  • გააზიარე ეს პროგრამა
Media
საფასური:
პროგრამის აღწერა:

სოციოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის მიზანია, სტუდენტს მისცეს სოციოლოგიური თეორიების სიღრმისეული ცოდნა და მათი კრიტიკული გაანალიზებისა და პრაქტიკაში გამოყენების უნარი; მოამზადოს სოციოლოგიის სფეროში მკვლევართა ახალი თაობა, რომელსაც ექნება დარგის (როგორც თეორიული, ისე გამოყენებითი სოციოლოგიის მიმართულებით) ღრმა და სისტემური ცოდნა. ასევე, აღნიშნული პროგრამა ორიენტირებულია, განუვითაროს სტუდენტს ისეთი უნარები, რომლებიც საშუალებას მისცემს მას, დამოუკიდებლად ჩამოაყალიბოს ჰიპოთეზა, დაისახოს ამოცანა, დაგეგმოს და ჩაატაროს კვლევა, შეძლოს კვლევისთვის რელევანტური ლიტერატურის მიმოხილვა/გაანალიზება და კვლევის შედეგის დემონსტრირება/პრეზენტაცია, წარმართოს და სტრატეგიულად დაგეგმოს სწავლისა და კვლევის გაგრძელების შემდგომი ეტაპი, გაუზიაროს სხვას მიღებული ცოდნა.

საკონტაქტო ინფორმაცია
კატეგორია:   
ტელეფონი: (+995 32) 222 00 09 (707)
მისამართი: ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32,, , თბილისი,

შეაფასე პროგრამა

სხვა პროგრამები
Shedule a Test Drive
[dhvc_form id="2578"]
Apply For TradeIn With Us
[dhvc_form id="2578"]