კატეგორია: ბაკალავრიატი

ფრანგული ფილოლოგია

თბილისი
May 11, 2021
9 ნახვა
 • Report This Listing
  Login Required
 • გააზიარე ეს პროგრამა
Media
პროგრამის ხანგრძლივობა (საათი): 8 სემესტრი
საფასური:
პროგრამის აღწერა:
 • ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ
  მეცნიერებათა ფაკულტეტის ფრანგული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის ძირითადი
  სპეციალობის დაუფლების უპირველესი და განმსაზღვრელი მიზანია სტუდენტს კომპლექსურად
  შეასწავლოს ფრანგული ენა, ენის თეორია და ფრანგული ლიტერატურის ისტორია. პროგრამის
  მიზანია, ფრანგული ფილოლოგიის დარგში ფართო და ზოგადი ცოდნის ფონზე, მოამზადოს იმ
  დარგობრივი კომპეტენციებითა და უნარებით აღჭურვილი სპეციალისტი, რაც მას შემდგომში
  გაუადვილებს დასაქმებასა და საზოგადოების წარმატებულ წევრად ქცევას
 • გარდა ამისა,
  საფაკულტეტო სავალდებულო და არჩევითი დისციპლინების საფუძველზე აღნიშნული პროგრამის
  მიზანია სტუდენტს მისცეს ცოდნა მთელი რიგ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა საფუძვლებში;
  სურვილის შემთხვევაში, შეასწავლოს რომელიმე ევროპული უცხო ენა სულ მცირე A2 დონეზე
  საერთო ევროპული სარეკომენდაციო საბჭოს მიერ შემუშავებული ენის ცოდნის დონეთა
  განმსაზღვრელი ჩარჩოს მიხედვით, და რომელიმე კლასიკური ან აღმოსავლური ენის საფუძვლები
  აკადემიური და კვლევითი მიზნებისთვის (საკუთარი არჩევანის მიხედვით). ამავდროულად
  პროგრამა სტუდენტს სთავაზობს ინგლისური ენის შესწავლას საშუალო (B1) ან საშუალოზე მაღალ
  (B2) დონეზე
საკონტაქტო ინფორმაცია
კატეგორია:   
ტელეფონი: (+995 32) 2 25 04 84
მისამართი: ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. N1, , თბილისი,

შეაფასე პროგრამა

სხვა პროგრამები
Shedule a Test Drive
[dhvc_form id="2578"]
Apply For TradeIn With Us
[dhvc_form id="2578"]