კატეგორია: ბაკალავრიატი

ფსიქოლოგია

June 2, 2021
81 ნახვა
  • Report This Listing
    Login Required
  • გააზიარე ეს პროგრამა
Media
პროგრამის ხანგრძლივობა (საათი): 4 წელი
საფასური: 2 250 ლარი
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: გაიცემა დიპლომი
პროგრამის აღწერა:

პროგრამა შემუშავდა გურამ თავართქილაძის უნივერსიტეტის ბიზნესისა და სოციალური მეცინიერებების ფაკულტეტზე, პროგრამის
შედგენისას შესწავლილია უცხოური უნივერსიტეტების - Birkbeck University of London, East
University state of Washington, Московский гос. Университетимени М.В. Ломоносова, Санкт-
Петербургскийгос. Университет - გამოცდილება

პროგრამის უპირატესობები:

🔹 თეორიული ცოდნა ინტეგრირებული პრაქტიკის ელემენტებით;
🔹 პრაქტიკა უნივერსიტეტის ლაბორატორიაში - ფსიქოლოგიის კაბინეტი;
🔹 დასაქმება, როგორც სახელმწიფო, ასევე კერძო ორგანიზაციებში;
🔹 დამატებით ჩინური ენის შესწავლის შესაძლებლობა;
🔹 გაცვლითი პროგრამები 40-ამდე წამყვან უნივერსიტეტში, მათ შორის ჩინეთში, ამერიკაში, გერმანიაში, საფრანგეთში და სხვა.
გრანტის მოპოვების შემთხვევაში (50% და 70%) შიდა დაფინანსების მიღების შესაძლებლობები;
🔹 ხარისხიანი განათლება ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად, პირველ ნომრად არჩევის შემთხვევაში პროგრამის საფასური სემესტრულად 900 ლარი;
🔹 კურსდამთავრებულს შეუძლია განახორციელოს შემდეგი სახის საქმიანობა:
ფსიქოლოგი, პედაგოგის დამხმარე, კლასის ტუტორი, პერსონალის შერჩევა და კვლევა,
კლიენტთა მომსახურების, სასჯელაღსრულების სისტემაში მყოფ და გათავისუფლებულ
პირთა რესოციალიზაციასთან დაკავშირებული საკითხების გადაჭრაში ჩართულობა და
ა.შ.
მეტი ინფორმაციისთვის ეწვიე ბმულს: 🔗 http://abiturienti.gttu.edu.ge/
განვითარება იწყება აქ და ახლა 😍

საკონტაქტო ინფორმაცია
კატეგორია:   
ტელეფონი: 2 66 23 41
მისამართი: Tbilisi, Georgia, , ,
ელ.ფოსტა: info@gtuni.edu.ge

შეაფასე პროგრამა

სხვა პროგრამები
Shedule a Test Drive
[dhvc_form id="2578"]
Apply For TradeIn With Us
[dhvc_form id="2578"]