კატეგორია: ბაკალავრიატი

ქართული ფილოლოგია

May 11, 2021
11 ნახვა
 • Report This Listing
  Login Required
 • გააზიარე ეს პროგრამა
Media
პროგრამის ხანგრძლივობა (საათი): 8 სემესტრი
საფასური:
პროგრამის აღწერა:
 • ქართული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის მიზანია, სტუდენტს მისცეს ზოგადად ჰუმანიტარულ და ფილოლოგიურ მეცნიერებებთან დაკავშირებული ინტერდისციპლინური და კომპლექსური საკითხების  ცოდნა და გააცნოს  მას ლიტერატურათმცოდნეობითი და ენათმეცნიერული კვლევის თავისებურებები, დანიშნულება და მნიშვნელობა  ქართული ენისა და ლიტერატურის მნიშვნელოვანი ძეგლების საშუალებით
 • პროგრამის მიზანია ფილოლოგიის ბაკალავრს ქართული ფილოლოგიის სპეციალობით ჰქონდეს ქართული ენისა და
  ლიტერატურის შესახებ კომპლექსური ცოდნა, რათა მან პედაგოგიური მიმართულებით დამატებითი კვალიფიკაციის მიღების
  შემთხვევაში შეძლოს დასაქმება ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლად სკოლაში, ასევე შეეძლოს მუშაობა მასმედიის და
  საგამომცემლო სფეროში, საჯარო, კერძო და არასამთავრობო ორგანიზაციებში, კვალიფიკაციის შემდგომი ამაღლების საფუძველზე კი
  სამეცნიერო-კვლევითი და პედაგოგიური საქმიანობის გაგრძელება.
საკონტაქტო ინფორმაცია
კატეგორია:   
ტელეფონი: (+995 32) 2 25 04 84
მისამართი: ი. ჭავჭავაძის გამზ. N1, , ,

შეაფასე პროგრამა

სხვა პროგრამები
Shedule a Test Drive
[dhvc_form id="2578"]
Apply For TradeIn With Us
[dhvc_form id="2578"]