კატეგორია: ბაკალავრიატი

ქართული ფილოლოგია

საქართველო
April 3, 2021
7 ნახვა
  • Report This Listing
    Login Required
  • გააზიარე ეს პროგრამა
Media
საფასური:
პროგრამის აღწერა:

პროგრამის მიზანია მოამზადოს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ბაკალავრის კვალიფიკაციის შესაბამისი კომპეტენციებით აღჭურვილი სპეციალისტი,
რომელიც შეძენილი ცოდნით, გამომუშავებული უნარებით და განვითარებული
მოქალაქეობრივი ღირებულებებით წარმატებით შეძლებს ქართული ფილოლოგიის
განხრით დასაქმებას ან სწავლის გაგრძელებას უმაღლესი განათლების შემდგომ

საფეხურზე - მაგისტრატურაში. პროგრამა ორიენტირებულია მისცეს სტუდენტს ფართო
ცოდნა ქართულ ფილოლოგიაში, ქართული ენის, ქართული ლიტერატურის,
ლიტერატურათმცოდნეობისა და ენათმეცნიერების ძირითადი საკითხების, თეორიების
და მეთოდების შესწავლის გზით და მის საფუძველზე გამოუმუშავოს მიღებული ცოდნის
პრაქტიკულ საქმიანობაში ეფექტურად გამოყენების უნარი.
ამასთან, პროგრამის მიზანია, გამოუმუშავოს ახალგაზრდას აკადემიური პატიოსნებისა
და ღირსების შეგნება, ხელი შეუწყოს ჩვენს საზოგადოებაში ცოდნის, სამოქალაქო
შეგნებისა და დემოკრატიული იდეების დამკვიდრებას.

საკონტაქტო ინფორმაცია
კატეგორია:   
ტელეფონი: 0(370)272413
მისამართი: გორი, ჭავჭავაძის ქ., 53, , საქართველო,
ელ.ფოსტა: contact@gu.edu.ge

შეაფასე პროგრამა

სხვა პროგრამები
Shedule a Test Drive
[dhvc_form id="2578"]
Apply For TradeIn With Us
[dhvc_form id="2578"]