კატეგორია: ბაკალავრიატი

შორეული აღმოსავლეთის რეგიონისმცოდნეობა

თბილისი
May 11, 2021
10 ნახვა
 • Report This Listing
  Login Required
 • გააზიარე ეს პროგრამა
Media
საფასური:
პროგრამის აღწერა:
 • ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დამატებითი (Minor) საბაკალავრო პროგრამა შორეული
  აღმოსავლეთის რეგიონმცოდნეობა ა (რომელიც შეიცავს ორ მოდულს – იაპონისტიკა და სინოლოგია)
  კომპლექსურად შეისწავლის შორეული აღმოსავლეთის რეგიონს, კერძოდ: შესასწავლი ქვეყნების
  ენას (ჩინურს, ან იაპონურს), ისტორიას, კულტურას, რელიგიებს, ეკონომიკას, შორეული
  აღმოსავლეთის ქალაქებსა და საქალაქო ცხოვრებას, რეგიონში პირველი ევროპელების შეღწევასა და
  ქრისტიანობის გავრცელების ისტორიას.
 • პროგრამის მიზანია, აღმოსავლეთმცოდნეობის დარგში ფართო და ზოგადი ცოდნის ფონზე,
  სტუდენტს შესძინოს საბაზისო და კონცენტრირებული ცოდნა შორეული აღმოსავლეთის რეგიონის
  შესახებ, რომელიც, როგორც უკვე აღინიშნა, საკმაოდ ფართო სპექტრს მოიცავს
საკონტაქტო ინფორმაცია
კატეგორია:   
ტელეფონი: (+995 32) 2 25 04 84
მისამართი: ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. N1, , თბილისი,

შეაფასე პროგრამა

სხვა პროგრამები
Shedule a Test Drive
[dhvc_form id="2578"]
Apply For TradeIn With Us
[dhvc_form id="2578"]