თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტი

თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტი წარმოადგენს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას - სასწავლო უნივერსიტეტს, რომელიც ახორციელებს უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებს ჰუმანიტარული განათლების, სოციალური მეცნიერებების, სამართლის, ბიზნესის ადმინისტრირებისა და ჯანდაცვის მიმართულებით.

თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტი

Member since Mar 28, 2021

Individual

ელ.ფოსტაkupatadzelasha@gmail.com

ვებსაიტიhttp://thu.edu.ge/