მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტი

უნივერსიტეტი ქმნის კვლევისა და ცოდნის მიღების ხელმისაწვდომ პირობებს, აყალიბებს საერთაშორისო პლატფორმას განათლებისა და შრომის ბაზრის ურთიერთქმედებისთვის, ხელს უწყობს ქვეყანაში საზოგადოებრივი ურთიერთობების გაუმჯობესებას.

მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტი "ალტერბრიჯი"

Member since Mar 28, 2021

ელ.ფოსტაcontact@alterbridge.org.ge

ვებსაიტიhttps://alterbridge.edu.ge/