კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

კსუ ახორციელებს საბაკალავრო, ერთსაფეხურიან სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებს. უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს 5 ფაკულტეტი: ბიზნესის; სოციალურ მეცნიერებათა; სამართლის; მედიცინის; მევენახეობა-მეღვინეობის.

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

Member since Apr 01, 2021

Dealer

ელ.ფოსტაciu@ciu.edu.ge

ვებსაიტიhttps://ciu.edu.ge/