ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

უმთავრესი ღირებულებებია: ჰუმანიზ­მი, ღიაობა, ანგარიშვალდებულება, პიროვნული პოტენციალის სრულყოფილი რეალიზებისთვის ხელშეწყობა, ინტერდისციპლინური და ინტერკულტურული სამეცნიერო კვლე­ვების, სწა­ვლ­ე­ბისა და მართვის პროცესის დინამიკური განვითარება.

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

Member since Apr 01, 2021

ელ.ფოსტაinfo@bsu.edu.ge

ვებსაიტიhttps://bsu.edu.ge/