უნივერსიტეტებში ინკლუზიური განათლების მხარდამჭერი კურსები დაინერგება

By:admin
კატეგორიაNews
0 Comments
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთობლივი პროექტის – „ინოვაციები კურიკულუმში სოციალური ჩართულობის მხარდასაჭერად“  Curriculum Innovation for Social Inclusion (CISI) –  ფარგლებში, ინკლუზიური განათლების მხარდასაჭერად, სპეცმასწავლებლებისთვის ახალი კურსები მომზადდა. ახალი ...