პრაქტიკული სწავლების განახლების პარალელურად პროფესიული კოლეჯების მონიტორინგი სისტემატურად გაგრძელდება

By:admin
კატეგორიაNews
0 Comments
საქართველოს მასშტაბით მოქმედ პროფესიულ კოლეჯებში პრაქტიკული სწავლების კომპონენტი დღეიდან უკვე დასწრებული ფორმით მიმდინარეობს. სასწავლო პროცესის აუდიტორიაში განახლების პარალელურად, განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრომ მხარდაჭერაზე ორიენტირებული მონიტორინგის პროცესი დაიწყო. ამ მიზნით დღეს პროფესიულ კოლეჯ „იკაროსს“ მინისტრის მოადგილე თამარ ...

პროფესიული განათლების მიმოხილვა და ძირითადი რაოდენობრივი ინდიკატო რები

By:admin
კატეგორიაNews
0 Comments
პროფესიული განათლების სისტემის ანალიზისთვის თავდაპირველად შესწავლილ იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი რაოდენობრივი მონაცემები, როგორებიც არის პროფესიული პროგრამების განმახორციელებელი საგანმანათლებლო დაწესებულებების განაწილება; პროფესიული განათლებით დაინტერესებული პირების რაოდენობა (რეგისტრანტები); პროფესიულ პროგრამებზე ჩარიცხული სტუდენტების რაოდენობა;პროფესიულ ...